ព័ត៌មាន

  • មិនា ២៥, ២០១៨

ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលអន្តរាគមន៍ដោះលែងពលករខ្មែរ ៩ នាក់ បានវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញ

អារញ្ញប្រាថេត ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ – ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំខេត្តសាកែវ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៏ បានអន្តរាគមន៍ដោះលែងពលករកម្ពុជា ចំនួន ៩ នាក់ ដែលចាញ់បោកមេខ្យល់នាំឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដោយគ្មានឯកសារអ្វីទាំងអស់ ដើម្បីទៅរកការងារធ្វើនៅទីក្រុងបាងកក ហើយត្រូវបានប៉ូលីសថៃខេត្តសាកែវចាប់ឃាត់ខ្លួន កាលពីថ្ងៃទី៩ វិច្ឆិកា ២០១៧ បានវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញ តាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដោយសុវត្ថិភាពនៅល្ងាចថ្ងៃទី ១០ វិច្ឆិកា ២០១៧៕


ព័ត៌មាន

  • មិនា ១៧, ២០១៨

ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលអន្តរាគមន៍ដោះលែងពលករខ្មែរ ៩ នាក់ បានវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញ

អារញ្ញប្រាថេត ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ – ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំខេត្តសាកែវ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៏ បានអន្តរាគមន៍ដោះលែងពលករកម្ពុជា ចំនួន ៩ នាក់ ដែលត្រូវបានប៉ូលីសថៃខេត្តសាកែវចាប់ឃាត់ខ្លួន កាលពីថ្ងៃទី៩ វិច្ឆិកា ២០១៧ បានវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដោយសុវត្ថិភាពនៅល្ងាចថ្ងៃទី ១០ វិច្ឆិកា ២០១៧៕