បណ្តុំរូបថតអគ្គកុងស៊ុល ជួបពិភាក្សាជាមួយលោកមេធាវីថៃម្នាក់ទៀតដែលមានបំណងចូលរួមចំណែកជួយបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរ


កំរងរូបថតស្តីពីសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំខេត្តសាកែវ (ស្រះកែវ) ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧


កំរងសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំខេត្តសាកែវ ក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧


សិក្ខាសាលា ស្តីពី ការលើកស្ទួយទំនាក់ទំនងថៃ-កម្ពុជា និងការកាត់បន្ថយឧបសគ្គពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគតាមព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរ ដែលប្រព្រឹត្តិទៅពីថ្ងៃទី 16-17 មិថុនា 2017 នៅអារញ្ញប្រាថេត ខេត្តសាកែវ


អគ្គកុងស៊ុល ចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមលេខាគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់ភូមិភាគកម្ពុជា-ថៃ ដើម្បីត្រៀមចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់ភូមិភាគកម្ពុជា-ថៃ (RBC-25)


អគ្គកុងស៊ុលទទួលជួបជាមួយក្រុមវិនិយោគិនថៃ ដែលមានបំណងស្វែងយល់ និងចង់ទៅបណ្តាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជា