បណ្តុំរូបថត

  • មិថុនា ២៨, ២០១៧

អគ្គកុងស៊ុល ជួបពិភាក្សាជាមួយលោកមេធាវីថៃម្នាក់ទៀតដែលមានបំណងចូលរួមចំណែកជួយបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរ

អគ្គកុងស៊ុល ជួបពិភាក្សាជាមួយលោកមេធាវីថៃម្នាក់ទៀត (ជាប់ឈាមជ័រខ្មែរ) ដែលមានបំណងចូលរួមចំណែកជួយបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានរឿង មានក្តីក្តាំ នៅប្រទេសថៃ ជាពិសេសក្នុងខេត្តក្រោមដែនកុងស៊ុលទាំង 8 ។
នេះដោយសារលោកមេធាវីមានចិត្តស្រឡាញ់ពលរដ្ឋខ្មែរ និងដោយសារចាប់ចិត្តនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល តាមរយៈក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ចំពោះបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់លំដាប់ជីវភាព និង និន្នាការ ជាពិសេសបងប្អូនពលករ និង អាជីវករខ្មែរនៅស្រុកថៃ។