ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំខេត្តសាកែវ​ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៏​ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ​ ១៩៩៩​ ដោយអនុក្រឹត្យរាជរដ្ឋាភិបាលលេខ​ ១១០​ អនក្រ.បក​ ចុះថ្ងៃទី០៩​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ១៩៩៩។